שיעור הסטודנטים הלומדים למודי התרבות העברית מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות