שיעור הסטודנטים הלומדים לימודי המזרח הקודם מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות