שיעור הסטודנטים הלומדים לימודי אירופה מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות