שיעור הסטודנטים הלומדים יהדות מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות