שיעור הסטודנטים הלומדים הסטוריה של העת העתיקה מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות