שיעור הסטודנטים הלומדים הסטוריה של ארצות האסלאם מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות