שיעור הסטודנטים הלומדים הסטוריה של אפריקה מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות