שיעור הסטודנטים הלומדים הסטוריה צבאית מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות