שיעור הסטודנטים הלומדים הסטוריה ישראלית מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות