שיעור הסטודנטים הלומדים בחוג בשיתוף האקדמיה למוזיקה מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות