שיעור הסטודנטים הלומדים שפה וספרות גרמנית מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות