שיעור הסטודנטים הלומדים אנגלית-צרפתית מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות