שיעור הסטודנטים הלומדים אמנות יהודית מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות