שיעור הסטודנטים הלומדים אמנויות מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות