שיעור הסטודנטים הלומדים שפה וספרות איטלקית בין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות