שיעור הסטודנטים הלומדים אידיש שפה וספרות מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות