מספר המשתלבים בהוראה בתחום מדעי הרוח ממסלולים שונים