מספר מקבלי תארים ממכללות לחינוך (מסלול רגיל) לפי תחומי מדעי הרוח