שיעור משקי הבית שקנו ספרים וספרי לימוד בשנת 2013 לפי מספר שנות הלימוד של ראש משק הבית - לאורך זמן