שיעור משקי הבית שקנו ספרים וספרי לימוד לפי עשירונים - לאורך זמן