שיעור משקי הבית שקנו ספרים וספרי לימוד בשנת 2013 - לפי עשירונים