שיעור משקי הבית שרכשו מינוי למופעי תרבות לקולנוע או למוזאון בשנת 2013 - לפי מספר שנות הלימוד של ראש משק הבית