מספר המשתלבים בהוראה מבין בוגרי תואר ממכללות לחינוך (מסלול רגיל) בתחומי מדעי הרוח