מספר המשתלבים בהוראה מבין בוגרי תארים ממכללות לחינוך במסלול הסבת אקדמאים להוראה בתחומי מדעי הרוח