שיעור השינוי במספר שעות ההוראה בתיכונים במקצועות שונים - 2014-2005