ממוצע שעות ההוראה לתלמיד בתיכון - כלל מקצועות מדעי הרוח לעומת כלל המקצועות