שיעור משקי הבית שרכשו מינוי למופעי תרבות-לקולנוע או למוזאון בשנת 2013 - לפי עשירונים