הכנסה השנתית הממוצעת בקרב בוגרי התואר הראשון במדעי הרוח לפי תחום הלימוד ומספר השנים שחלפו משנת קבלת התואר - 2004-2000