ההכנסה השנתית הממוצעת בקרב בוגרי התואר הראשון לפי תחום הלימוד ומספר השנים שחלפו משנת קבלת התואר - 2004-2000