ההכנסה השנתית הממוצעת בשנה הרביעית שלאחר קבלת התואר - של בוגרי תואר ראשון בשנת 2000