שיעור התעסוקה בקרב בוגרי התואר הראשון במדעי הרוח בשנת 2000 - לפי מגדר