שיעור בוגרי התואר הראשון בשנים 2003:4 ו-2005:6 - שעבודתם בשנת 2008 קשורה לתחום לימודיהם