התפלגות משלח-יד בשנת 2008 של בוגרי התואר הראשון במדעי הרוח בשנים 2003:4 ו-2005:6