שיעור התעסוקה במקצוע אקדמי בשנת 2008 בקרב בוגרי התואר הראשון ממחזורי 2003:4 ו-2005:6