שיעור התעסוקה בקרב בוגרי תואר ראשון במדעי הרוח לפי תחום הלימוד ומספר השנים שחלפו משנת קבלת התואר - 2004-2000