שיעור תעסוקה בשנה הרביעית שלאחר קבלת התואר - בוגרי תואר ראשון בשנת 2000