ההכנסה השנתית הממוצעת בקרב מקבלי התואר הראשון במדעי הרוח בשנת 2000 - לפי מגדר