הפער בשכר השנתי הממוצע בין גברים לנשים בקרב בוגרי התואר הראשון בשנת 2000 - בשנה הרביעית שלאחר קבלת התואר