שיעורים מכלל ההוצאה הלאומית על תרבות-בידור וספורט - לפי סוג הוצאה