שיעור המועסקים בעלי תואר שלישי ששילבו מחקר בעבודתם בשנת 2009