מועסקים בעלי תואר שלישי במדעי הרוח בשנת 2009 - לפי הקשר בין תחום העבודה לתחום הלימוד ולמגדר