לא-מועסקים - עצמאים ושכירים מבין בעלי תואר שלישי במגוון מקצועות בשנת 2009