מספר הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בלבד ביחס לכל חבר סגל בכיר באוניברסיטאות - לפי תחומים