מספר הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון ושני ביחס לכל חבר סגל בכיר באוניברסיטאות - לפי תחומים