שיעור חברי הסגל הבכיר בכל דרגה - כלל הסגל ותחום מדעי הרוח - תשע׳׳ב