שיעור השינוי במספר חברי סגל בתחום מדעי הרוח מבין כלל חברי הסגל הבכיר לפי אוניברסיטה - תשנ׳׳ה-תשע׳׳ג