שיעור חברי הסגל בתחום מדעי הרוח מבין כלל חברי הסגל הבכיר בכל אוניברסיטה