שיעור חברי הסגל בכל תחום מבין כלל הסגל האקדמי הבכיר