מספר התארים האקדמיים ממכללות בקרב הנבחנים בבחינת בגרות מורחבת בהיסטוריה-תנ׳׳ך ספרות ואמנות-ילידי 1980 - חינוך עברי