שיעור שעות ההוראה של חברי הסגל הזוטר מבין כלל שעות ההוראה בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב